top of page
Yoga at Home

Lezingen

U kunt ons inhuren om in kleine of grotere groepen een lezing te geven om de deelnemers aan het denken te zetten rondom een bepaald thema dat in uw organisatie speelt.

De lezingen zijn gericht op het openen van de blik van deelnemers, om ze te verwonderen. Te verrassen. Met de lezingen zijn bedoeld om de deelnemers aan het denken zetten hoe zij hun rol kunnen spelen om de organisatie waar zij deel van zijn, tot veerkrachtige professionele progressie kunnen aansporen en verbeteren.

U kunt kiezen uit de onderstaande opties:

Veerkrachtig
succesvol
werkgedrag

Hoe voldoe ik aan de wensen van de organisatie en

blijf ik toch veerkrachtig en energiek ?

KRITISCH DENKEN &
ARGUMENTEREN

Welke denk-vaardigheden zijn de basis voor het begrijpend lezen en luisteren?

CONFRONTEREN MET BEHOUD VAN RELATIE

Waarom vind ik het lastig om voor mijzelf op te komen in het team en hoe kan ik dat veranderen?

dimensionaal
perspectief
professionele ruimte

Over belangen in de professionele ruimte waar ik rekening mee kan houden?

Moreel
Auteurschap
versterkt veerkracht

Op welke wijze spelen dagelijks morele keuzes een rol in mijn doen en laten?

Elkaar steunen op gedrag en resultaat

Hoe kan het verwoorden van werkgedrag de hefboom tot veerkracht en succes worden?

Beteugelen of bevleugelen
in 
pedagogisch perspectief

Kinderen en hun ouders in de huidige veeleisende samenleving

Orde in overleg en organiseren
 

Welke 9 aspecten vormen een denkstramien om overleg en organiseren in goede banen te leiden?

bottom of page