top of page
Yoga at Home

Trainingen

Als vervolg op een lezing, geven we ook trainingen en op maat die meer interactief de deelnemers aan het werk zetten rondom een bepaald thema.  

De trainingen zijn gericht op het uitwerken van een thema in één of meerdere bijeenkomsten

voor de deelnemers ten dienste van de veerkrachtige progressie van henzelf en hun organisatie.

U kunt kiezen uit de onderstaande opties:

Kansen op veerkrachtig succesvol werkgedrag

Workshop

Past

-wie je zegt dat je bent-

bij je beroep?

KRITISCH DENKEN &
ARGUMENTEREN

Cursus

Kennis en vaardigheden verwerven voor

kritisch denken

Lees meer >

CONFRONTEREN MET BEHOUD VAN RELATIE

Workshop

Oefening in confronterend overleg

Read More >

OMGAAN MET CALAMITEITEN

Workshop

Oefenen met gesprekken over calamiteiten.

Read More >

moral selfie gesprek

Workshop

Hoe bespreek je met jezelf of anderen over je

moral authorship

Read More >

Elkaar coachen op gedrag en resultaat

Cursus

Oefening in overleg over gedrag en resultaat

Read More >

Feedback
geven en ontvangen

Cursus

Kennis en vaardigheden verwerven voor feedback

Read More >

De matrix als denk- en gesprekshulp 

Workshop

oefening in maken en bespreken van de matrix over .........

Read More >
bottom of page