top of page

Lezing 8
Orde in overleg en organiseren

Hoofdlijnen

Professionals moeten in hun werk veel overleg voeren over te organiseren kwesties.

Leraren bijvoorbeeld zijn dagelijks druk met het organiseren van 'hun' groep: het didactisch proces, de dagelijkse klassenorganisatie, het pedagogische proces. 

Naast deze primaire taak moet de leraar uiteraard de eigen agenda organiseren en overleg voeren en afstemming bereiken over tal van andere kwesties: vernieuwingen in de school, rapportavonden, feestelijke schoolactiviteiten, samenwerking met professionals in en buiten de school,enz.

Veel van dit overleg heeft de kans om stroef te verlopen doordat de verschillende deelnemers niet altijd dezelfde insteek hebben. De ene vindt de doelen belangrijk, de ander het proces, weer een ander de wijze van besluitvorming. 

Het gebruik van de matrix als denkstramien bij organiseren en overleg kan organiseren en het overleg verbeteren.

De matrix is een denkstramien om grip te krijgen op de elementen van organiseren. De matrix is een overkoepelende benadering waarmee je snel te organiseren activiteiten in beeld kunt brengen en doeltreffend kunt aanpakken.

 

Door je te richten in je denken op negen aspecten (de 9 cellen) krijg je zicht op jezelf, de organisatie, haar deelnemers en de te organiseren kwestie.

 

Werken met de matrix is in feite een afstemmingsproces dat continu doorgaat. Er verandert zoveel in organisaties en in je omgeving dat je er bijna niet aan ontkomt je een of meer vragen over te organiseren kwesties te stellen. In de beantwoording van die vragen wil je zoveel mogelijk zaken betrekken zodat je aan je plannen richting kunt geven.

De lezing geeft de luisteraar stof tot nadenken over haar/zijn eigen wijze van orde in organiseren en overleggen.

duur: 45, 60 of 75 minuten

kosten: € 275 plus reiskosten 

Contact

Wilt u overleg over deze lezing, mail ons wanneer wij met u contact kunnen opnemen via telefoon of video-conference

Wilt u deze lezing boeken en een offerte aanvragen,

klik dan op de boekings-button

bottom of page