top of page
Yoga at Home

Morele kracht

De Nederlandse samenleving verwacht van organisaties/bedrijven in Nederland en de professionals die daar werken,

dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen en handelen en een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze samenleving.

Dat is het beroep dat op het beroep van de professional wordt gedaan.

Dit vraagt ​​van de people-professionals dat zij zich bewust zijn van de morele implicaties van hun werk en van hun eigen morele kracht.

Het werk dat zij realiseren, maar ook de voorbeeldrol die zij in hun werk vervullen, zijn belangrijk.

Het begin van iedere loopbaan, is voor de meeste professionals een periode waarin grote veranderingen in hun identiteit plaatsvinden. De invloed van de organisatie waarin zij werken, heeft effect op de vaak fragiele identiteit van een beginnende professional.

People-professionals ervaren in de steeds sneller veranderende samenleving, die steeds meer beïnvloed wordt door gebeurtenissen elders op de wereld,  een toename van intensiteit en verantwoordelijkheid in hun werk. Ze worden meer en meer dagelijks geconfronteerd met cliënten, met leidinggevenden, maatschappelijke organisaties, controle-instanties, politiek en niet te vergeten met de beroepsgroep van hun professie zelf. 

Al deze steakholders in hun beroepsveld doen op een of andere wijze een beroep op de people-professional. Deze intensivering van het werk vereist dat professionals bewust en professioneel reflecteren op de vele keuzes die ze dagelijks maken.

In de beroepsopleidingen zijn de aankomende professionals veelal gericht geweest in de reflecties en feedback

op het verbeteren van de primaire vaardigheden van hun beroep.

Het is echter van groot belang voor duurzaam succesvol werkgedrag dat er in reflecties ook aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheid om te kunnen kiezen hoe jij je werk goed wil doen.

 

Het concept  ‘Moreel Auteurschap’ richt zich op de ontwikkeling van de ‘morele kracht’ van de people-professional.

Hierbij is het uitgangspunt dat het proces van morele afwegingen en keuzes het inzetten is van je narratieve kracht

om duurzaam succesvol goed werk te realiseren.

 

Moreel Auteurschap zien we als de morele (leer-) kracht van de people-professional, waarmee hij of zij de verantwoordelijkheid voor het professionele handelen kan nemen, dit kan laten zien/horen aan de steakholders en

die verantwoordelijkheid ook pro-actief wenst af te leggen.

Moreel-auteurschap wordt opgevat als een proces van het continu doordenken van drie vragen:

  • Hoe ‘weet’ ik( hoe ‘ken’ ik) ?

  • Wie ben ik? en

  • Wat voor relaties wil ik aangaan ?

 

In Moreel Auteurschap zijn drie elementen van belang:

  • verwerven van controle over gedachten en reacties

  • ontwikkelen van een persoonlijke levensvisie

  • je leven authentiek leven

Moreel auteurschap als morele (leer-) kracht geeft de people-professional de mogelijkheid vanuit een breder perspectief zijn of haar mogelijkheden te (ver-)kennen,

zichzelf beter te begrijpen en stelt de professional beter instaat om authentieke relaties op te bouwen, zowel privé als in het werk.

Moreel auteurschap is het inzetten van je narratieve kracht.

In de verhalen die people-professionals tegen zichzelf vertellen of met anderen delen oefenen zij het moreel auteurschap uit.

 

Moreel Auteurschap is een slijpsteen voor de geest.

Vertelde verhalen zijn het ‘oefenterrein’ waarin de people-professional zichzelf probeert te begrijpen, grip probeert te krijgen op het werk en het beroep, het leven en

op de onderliggende morele keuzes.

Meer informatie over het concept moreel auteurschap vindt u op onze Engelstalige webpagina's moral authorship.

Op deze website wordt verslag gedaan van ons wetenschappelijk onderzoek over het ontwikkelde concept.

U vindt er publicaties van Engelstalige lezingen gehouden op conferenties in binnen- en buitenland en artikelen in Journals.

Op de website vindt u ook links naar de ontwikkelde vragenlijst om zicht te krijgen op uw eigen 'moral-selfie'. 

 

Op de website van Prostaminas vindt u als voor de professional onder ons aanbod Nederlandstalige uitleg van het concept

en voor organisaties ons aanbod van lezingen of webinars. 

bottom of page