White Structure

Veerkracht van Leiderschap

​Leiderschap in organisaties wordt bijna altijd vormgegeven door een groep personen.

 

We richten ons daarom op leiderschap en minder op individuele leiders. Natuurlijk vormen de verschillende individuele prestaties van veerkrachtig leiding geven de som van veerkrachtig leiderschap in een organisatie. Het gesprek is dus een essentieel instrument om de veerkracht van leiderschap te laten ontwikkelen.

 

Is het leiderschap waar je onderdeel van bent teveel tijd kwijt aan brandjes blussen? Wordt er vooral geïmproviseerd en te weinig geanticipeerd? Merk je dat daardoor de verschillende strategieën (zoals genoemd in het ICOR-model met elkaar schuren? Dat jij en je collega leidinggevenden niet het leiderschapsgedrag kunnen tonen dat je graag zou willen?  Dat leiderschap steeds meer ambtelijk wordt en steeds minder inspirerend?

 

Als je dit herkent, is de aandacht voor de veerkrachtig van leiderschap nodig.

 

In de ondersteuning rond Veerkrachtig Leiderschap, begeleiden we in een afgesproken tijdsperiode  hoe jij en je collega’s in het leiderschapsteam zicht krijgen op de gewenste veerkrachtige professionele veerkracht van het leiderschapsteam. In 7 stappen wordt het leiderschapsteam uitgedaagd de veerkracht te vergroten, stress te reduceren en effectiever en met meer inspiratie te werken.  Specifieke individuele coaching kan voor veerkrachtig leiderschap soms een opstart zijn en is soms het vervolg op de ontwikkeling van leiderschapsteams.

 

Als u ondersteuning wilt om in uw organisatie te werken aan leiderschap gericht op veerkrachtige professionele progressie van zichzelf en de collega’s waar zij leiding aan geven, kunt u afhankelijk van uw focus, één van onderstaande opties aanklikken. In de eerste stap, het intakegesprek, kan uw ondersteuningswens verder op maat worden afgestemd.

In a Meeting

Organisatorische veerkracht is een strategische voorwaarde voor een organisatie om in de hedendaagse dynamische maatschappij met succes en op rendabele wijze wat betreft financiële en personele inzet, zich te ontwikkelen.

 

Het beheren van de organisatorische veerkracht vereist de toepassing van veerkracht-ondersteunende werkvormen, overlegvormen en feedback en feed-forward gewoontes. Hierdoor is de leiding in staat om met vertrouwen risico’s in te schatten en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die zich aanbieden.

 

Op basis van het ICOR-model bieden wij directe ondersteuning voor organisaties en hun leidinggevenden en bieden we ook tutorials aan voor zelfstudie om uw blik te openen en veerkrachtige professionele progressie in uw organisatie te kunnen initiëren

Als u ondersteuning wilt om in uw organisatie te werken aan een gezamenlijke veerkrachtige professionele progressie, kunt u afhankelijk van uw focus, één van onderstaande opties aanklikken. In de eerste stap, het intakegesprek, kan uw ondersteuningswens verder op maat worden afgestemd.

Past leiderschap bij mij?

Sparren over klein Leiderschap

Vertragen, vragen & schagen

Ontwikkelen van leiderschaps-team

DE gezamenlijke agenda in leiderschap 

Onderwijskundig (HER-)Ontwerpen van schoolorganisatie

Stappen in gepersonaliseerd leren & onderwijzen