top of page
White Structure

Veerkrachtig leiderschap

​Leiderschap in organisaties wordt bijna altijd vormgegeven door een groep personen.

 

We richten ons daarom op leiderschap en minder op individuele leiders. Natuurlijk vormen de verschillende individuele prestaties van veerkrachtig leiding geven de som van veerkrachtig leiderschap in een organisatie. Het gesprek over ieders narratief is dus een essentieel instrument om de veerkracht van leiderschap te laten ontwikkelen.

 

Is het leiderschap waar je onderdeel van bent teveel tijd kwijt aan brandjes blussen? Wordt er vooral geïmproviseerd en te weinig geanticipeerd? Merk je dat daardoor de verschillende strategieën (zoals genoemd in het ICOR-model met elkaar schuren? Dat jij en je collega leidinggevenden niet het leiderschapsgedrag kunnen tonen dat je graag zou willen?  Dat leiderschap steeds meer ambtelijk wordt en steeds minder inspirerend?

 

Als je dit herkent, is de aandacht voor de veerkrachtig van leiderschap nodig.

 

In de ondersteuning rond veerkrachtig leiderschap, begeleiden we in een afgesproken tijdsperiode  hoe jij en je collega’s in het leiderschapsteam zicht krijgen op de gewenste veerkrachtige professionele veerkracht van het leiderschapsteam. In 7 stappen wordt het leiderschapsteam uitgedaagd de veerkracht te vergroten, stress te reduceren en effectiever en met meer inspiratie te werken.  Specifieke individuele coaching kan voor veerkrachtig leiderschap soms een opstart zijn en is soms het vervolg op de ontwikkeling van leiderschapsteams.

 

In a Meeting

Als u ondersteuning wilt om in uw organisatie te werken aan leiderschap gericht op veerkrachtige professionele progressie van uzelf en de collega’s waar u leiding aan geeft, kunt u afhankelijk van uw focus, één van onderstaande opties aanklikken of verder kijken in het menu bij ons aanbod

In de eerste stap, het intakegesprek, kan uw ondersteuningswens verder op maat worden afgestemd.

Past leiderschap bij mij?

Sparren over klein Leiderschap

Vertragen, vragen & schagen

Ontwikkelen van leiderschaps-team

DE gezamenlijke agenda in leiderschap 

Onderwijskundig (HER-)Ontwerpen van schoolorganisatie

Stappen in gepersonaliseerd leren & onderwijzen

bottom of page