top of page
Writing on a Notebook

Narratieve kracht

De mogelijkheden om tegen jezelf en anderen  de afwegingen, keuzes en handelingen te verwoorden.

Denk kracht

Denkkracht1.png

De mogelijkheden om op basis van logica  redeneringen en argumentaties te herkennen, te analyseren en te creëren.

Morele kracht

progressie kracht

De mogelijkheden om tegen jezelf en anderen de afwegingen, keuzes en handelingen te vertellen en te duiden. en daaraan consequenties voor je handelen aan te verbinden.

Over PROSTAMINAS

ProStaminas richt zich op de ondersteuning van veerkracht en progressie van (aankomende) professionals en hun organisaties.

Deze website richt zich op de people-professional, de professional wiens werk gericht is op het welzijn van mensen waarvoor hij/zij een beroepsmatige zorg heeft. Het kan gaan om professionals werkzaam in opvoeding en onderwijs, de maatschappelijke zorg, de medische zorg, rechtshulp, enzovoorts.

Deze people-professionals komen elke dag voor keuzes te staan die hun veerkracht aanspreken om de gestelde taak goed te laten verlopen. Wat werkt en wat goed is wordt vaak door ‘trial and error’ ontdekt. People-professionals leren de zwaarte van hun werk vaak

‘door schade en schande’.

 

Het vinden van de juiste aanpak van de gestelde taken lijkt op het maken van een touwfiguur met tien vingers. In de beroepsopleiding is van alles uitgelegd, voorgedaan en geoefend en als je dan denkt

‘dat kan ik ook!’, is de werkelijkheid net even gecompliceerder,

intenser en energie eisender. 

In de ondersteuning van de veerkracht en progressie maken gebruik van de narratieve kracht, de denk kracht en de morele kracht die iedere persoon in meer of mindere mate heeft ontwikkeld.

 

Ieders persoonlijke geschiedenis en de gezamenlijke culturele geschiedenis ( van organisaties en samenleving) geven ons de mogelijkheid om betekenis te geven aan onszelf en de ander. Gewild of ongewild, door reflecties en dromen, door  het beleven van vreugde en verdriet, wikken en wegen we ons handelen en de gebeurtenissen die ons overkomen. Als kleur van onze narratieve kracht wordt zo onze morele kracht mede ontwikkeld.

De denk kracht is ons vermogen om kritisch informatie die toegankelijk is, te bekijken, te beluisteren, te lezen en zelf informatie te creëren.

Kritisch denken ook wel 'critical thinking' genoemd, is het actief en deskundig toepassen van eenvoudige en algemeen geldige methodes uit de logica, die de grootste kans bieden om tot een juist en nauwkeurig waarneming te komen. Met de geoefende vaardigheid van onze denk kracht wordt zo onze morele kracht mede ontwikkeld.

De morele kracht is niet alleen een kompas om richting te geven aan ons handelen. Het beïnvloed in belangrijke mate de veerkracht en progressie van onze acties in professie en samenleving en van de reacties op gebeurtenissen die ons daar overkomen.  De morele kracht hebben we uitgewerkt in het concept moreel auteurschap.  Ons internationaal onderzoek over moreel auteurschap vindt u op onze Engelstalige versie van de website moralauthorship.com

 

People-professionals leren de zwaarte van hun werk vaak ‘door schade en schande’.

Je ontdekt dat allerlei belangen door elkaar lopen en met elkaar vervlochten zijn waardoor het net even anders loopt.

Aan het dagelijks werk van people-professionals liggen heel vaak onuitgesproken keuzes ten grondslag.

Het zijn de lijnen waar je niet altijd op let.

 

Startende people-professionals, maar ook die met meer ervaring, maken zo heel wat ‘vingerfiguren’ samen met anderen

en maken prachtig werk van hun zorgende taken, maar zien niet altijd alle lijnen.

 

Nadenken over deze ervaringen, al dan niet met ondersteuning, geeft people-professionals de mogelijkheid om zich professioneel te ontwikkelen en tegelijkertijd te leren hun werk te laten passen bij wie zij willen zijn.

Het gesprek voeren over gebeurtenissen met zichzelf en/of met een coach ondersteunt de narratieve kracht, biedt kans tot het ontwikkelen van de denk kracht en verdiept vervolgens de veerkrachtige professionele progressie.

 

Focus van ProStaminas is de people-professional te ondersteunen in het uitbouwen van zijn of haar  narratieve kracht, denk kracht en morele kracht, ten dienste van de professionele veerkrachtige progressie.

Professionele Leeromgeving

crkbo geregistreerd docent knop

CRKBO

Het Centraal register Kort Beroepsonderwijs is onderdeel van het CPION. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten.

 • LinkedIn
Research Gate knop

ResearchGate

ResearchGate is gebouwd door wetenschappers, voor wetenschappers.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
Universiteit Utrecht logo knop

University utrecht

De universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande research university waar studenten en toponderzoekers samen werken aan een betere toekomst.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
academia.edu logo

Academia.edu

Academia.edu is een platform voor academici om onderzoeksdocumenten te delen. De missie van de onderneming is om het onderzoek van de wereld te versnellen.

 • https://www.linkedin.com/company/academia-edu
 • Facebook
 • Twitter
rob_gertsen_prostaminas_profile_pic_s.pn

drs. R.T.M. Gertsen

drs. R.T.M. Gertsen is pedagoog , onderwijskundige en onderzoeker.

Hij heeft 22 jaar in het regulier basisonderwijs gewerkt als gymleraar, leraar en directeur waarna hij 23 jaar gewerkt heeft als opleider aan de lerarenopleiding.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
Velon logo

VELON

“Velon is een vereniging
van, voor en door lerarenopleiders.”

Velon wil zich sterk manifesteren als bindende factor voor alle lerarenopleiders in Nederland.

 • LinkedIn
 • Twitter
VOR logo

VOR

De VOR is de beroepsvereniging voor onderwijsonderzoekers in Nederland en Vlaanderen. De vereniging is in 1975 opgericht en telt ongeveer 650 leden. De VOR werkt samen met het Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek (VFO).

bottom of page