top of page
White Structure

Veerkracht in Uw Organisatie

Veerkrachtige professionele progressie in uw Organisatie

Het vermogen van een organisatie om haar medewerkers te laten anticiperen op beleidsveranderingen of om hen voor te bereiden en zich aan te passen aan maatschappelijke ontwikkelingen of in te kunnen spelen op plotselinge gebeurtenissen, levert het veerkracht-saldo op van de organisatie. Leiderschap op verschillend niveau speelt hierin een essentiële rol. 

 

Een veerkrachtige organisatie houdt in dat er een visie is ontwikkeld en uitgewerkt in organisatiebeleid om de organisatie succesvol te laten zijn in haar primaire doelen door leiding en medewerkers de mogelijkheden te bieden zich als veerkrachtige professionals te ontwikkelen en te profileren.

 

Een veerkrachtige organisatie is een organisatie die niet alleen bestand is tegen de tand des tijds, maar die veerkrachtig anticipeert en daardoor door de jaren heen progressie vertoont. 

Model Organisatie Veerkracht

Organisatorische veerkracht is een strategische voorwaarde voor een organisatie om in de hedendaagse dynamische maatschappij met succes en op rendabele wijze wat betreft financiële en personele inzet, zich te ontwikkelen.

 

Het beheren van de organisatorische veerkracht vereist de toepassing van veerkracht-ondersteunende werkvormen, overlegvormen en feedback en feed-forward gewoontes. Hierdoor is de leiding in staat om met vertrouwen risico’s in te schatten en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die zich aanbieden.

 

Op basis van het ICOR-model bieden wij directe ondersteuning voor organisaties en hun leidinggevenden en bieden we ook tutorials aan voor zelfstudie om uw blik te openen en veerkrachtige professionele progressie in uw organisatie te kunnen initiëren

Als u ondersteuning wilt om in uw organisatie te werken aan een gezamenlijke veerkrachtige professionele progressie, kunt u afhankelijk van uw focus, één van onderstaande opties aanklikken voor meer informatie of verder kijken in het menu bij ons aanbod.

In de eerste stap, het intakegesprek, kan uw ondersteuningswens verder op maat worden afgestemd.

VEERKRACHT BIJ VERANDERINGEN

COMMUNICATIE VANUIT KRACHT

OMGAAN MET CALAMITEITEN

ONDERSTEUNING
VISIE ontwikkelen & delen

ONDERSTEUNING TRAJECT cultuur & gedrag

Support Group Meeting
Meer weten? Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op.
bottom of page