top of page
Yoga at Home

Vakmanschap

Om de people-professionals te kunnen begrijpen en te kunnen ondersteunen in hun werk,

is het van belang het situationele perspectief van de professie te expliciteren.

 

In ons model Veerkrachtige Professionele Progressie volgen we de visie van Sennett en beschouwen we het werk van de professional als vakmanschap zoals Sennett beschrijft in “The Craftsman”(2008).

 

Vakmanschap veronderstelt bekwaamheid, maar ook commitment en stellingname (skills, commitment & judgment).

Sennett beschrijft hoe de vakman in vroegere tijden, zijn materialen en creaties eervol behandelde.

Het werk was pas af als de vakman zelf tevreden en trots op zijn werk was. Het ging hem niet om beoordeling van buitenaf. De eigen maatstaven waren leidend. Creaties kwamen tot stand doordat de vakman de materialen die hij gebruikte ‘goed verstond’, ‘begreep’ en ‘aanvoelde’.  Sennet betoogt in zijn boek dat ook de moderne professional die met mensen werkt, op deze wijze in zijn vak moet staan.

Als vakman/vakvrouw beheers je de benodigde vaardigheden die bij je beroep horen, ben je betrokken bij het materiaal dat je hanteert en durf je keuzes te maken om je werk goed werk te laten zijn. Voor de people-professional is de mens het materiaal waarmee de wordt gewerkt.

 

Hoe de focus op vakmanschap uw handelen als professional kan veranderen kunt u onder het submenu ons aanbod in enkele tutorials nader bestuderen.

Anchor 1
bottom of page