top of page

Training 1
Kansen op veerkrachtig succesvol werkgedrag

Hoofdlijnen

In de inleiding van de training maak ik onderscheid tussen succesvol werkgedrag en Veerkrachtig succesvol werkgedrag. Als een professional conform de beroepsbekwaamheden van het beroep dat hij/zij beoefent, in de praktijk laat zien dat hij/zij voldoet aan de kwalificaties, spreken we van succesvol werkgedrag.

Dit werkgedrag behoeft niet zondermeer gesteund te zijn door persoonlijke kwaliteiten die de persoon gedurende zijn/haar leven tot nu toe heeft ontwikkeld.. Het kan werkgedrag zijn dat ontstaan is uit enthousiasme, sociale volgzaamheid, imitatie of dwang. Pas als persoonlijke kwaliteiten die passen bij de persoon, onderleggers zijn van het succesvol werkgedrag (de persoonlijkheid), spreken we van gezond, veerkrachtig succesvol werkgedrag. Die ontwikkelde persoonlijke kwaliteiten duid ik als kansen op succesvol gedrag.

Tijdens de training brengt de deelnemer de verschillende facetten van zijn/haar kansen op gedrag in beeld en leert daarbij na te denken over zijn/haar eigen succesvolle en minder succesvolle ervaringen in het werk.

 

In de training maak ik ter verduidelijking van de wijze waarop je over de verschillende faccetten van persoonlijkheid kunt denken, gebruik van anecdotes uit mijn eigen professionele leven om het belang van het biografisch perspectief op successen en teleurstellingen te duiden.

 

De training probeert de deelnemer te verleiden om na te denken over de eigen kansen op succesvol gedrag, de risico's en de beperkingen. Het geleid in beeld brengen van de facetten van de persoonlijkheid is een persoonlijke actie. De deelnemer/ster bepaald zelf in hoeverre zijn de bevindingen wil delen met andere aanwezigen.

De facetten uit de persoonlijkheidsvragenlijst Reflector Big Five worden als hulpmiddel gebruikt.  

Door de training worden de deelnemers tevens aan het denken gezet over de kwalificaties die verondersteld worden aanwezig te zijn bij hen, bij het uitvoeren van hun professie. 

In de voorbereiding wordt door de trainer met de leidinggevende van de organisatie die de training afneemt, overlegd welke accenten gewenst zijn.

duur: 120 minuten 

Contact

Wilt u overleg over deze lezing, mail ons wanneer wij met u contact kunnen opnemen via telefoon of video-conference

Wilt u deze lezing boeken en een offerte aanvragen,

klik dan op de boekings-button

bottom of page