top of page
Ondersteuning van baan naar pensioen

De aanleiding:

Je hebt al vele jaren een baan en gaat over één of twee jaar met pensien.

 

Maar:

Je hebt best vragen hoe je je baan wilt afronden en na je baan een zinvol bestedig van je dagelijks leven kunt voortzetten.

De aanpak:

Bij de start van dit adviestraject worden je kansen op succesvol leerkrachtgedrag in kaart gebracht en wordt je naar aanleiding van de intake geadviseerd over kansen en risico’s van het met pensioen gaan.

De stappen:

  1. Meld je aan. Na een korte (online) intake maak je een online persoonlijkheidsvragenlijst.

  2. Na de analyse ervan door de adviseur, wordt aan de hand van de rapportage besproken welke kansen op succesvol de overstap voor te bereiden

Tijdspanne en kosten:

Na de aanmelding worden binnen twee weken nadat je de online vragenlijst hebt gemaakt de analyse gemaakt. In een coachgesprek  (ongeveer 2,5 uur) worden de kansen en risico’s besproken en worden suggesties gegeven voor mogelijk verdere acties om succesvol de overstap van baan naar pensioen te maken.

 

Kosten € 475 (ongeveer 2,5 uur gesprek)

 

Mogelijk vervolg:

  1. Voor de uitvoering van de verdere acties in het eerste jaar van je pensioen en over begeleiding tijdens dit eerste jaar (tegen meerkosten).

  2. Je kan met behulp van beschikbare zelfstudie-modulen op de website je zinvolpensioen-traject uitwerken.

bottom of page