top of page
Ondersteuning binnen mijn baan

De aanleiding:

Je bent fulltime of parttime aan het werk en je herkent een of meer van onderstaande situaties:

Je bent medewerker, middenkader of leidinggevende.

Je merkt dat je persoonlijk geraakt wordt door de werkzaamheden die je moet doen.

Je ziet vooral problemen en minder de oplossingen.

Je vindt het lastig om enerzijds je focus te houden op de doelen van uw organisatie en anderzijds aandacht te hebben voor de mensen waar je mee moet samenwerken.

Beslissingen over veranderingen zijn soms makkelijk, maar soms ook lastig.

Je stijl van communicatie is niet altijd tactvol of juist erg gericht op de ander het naar de zin maken.

Je wilt meer oplossingsgericht worden en meer proactief i.p.v. reactief.

Je wilt begrijpen en kunnen anticiperen op taken die voor je belastend zijn.

Je wilt doortastender leiding geven aan collega’s of medewerkers.

Je wilt een betere balans tussen werk en privé.

De aanpak:

Bij de start van dit coach-traject worden je kansen op veerkrachtig succesvol professioneel handelen in kaart gebracht en wordt je ondersteund om je huidige aanpakgedrag om te zetten in door jou meer gewenst professioneel werkgedrag.

De stappen:

  1. Meld je aan. Na een korte (online) intake maak je een online persoonlijkheidsvragenlijst.

  2. Na de analyse ervan door de coach, gericht op je verander-vraag, wordt aan de hand van de rapportage besproken welke persoonlijke kwaliteiten je als kracht kunt inzetten, welke je wellicht nog niet hebt ingezet,  welke werksituaties risico’s oproepen en welk werkgedrag je zou moeten proberen te voorkomen.

Tijdspanne en kosten:

Na de aanmelding worden binnen twee weken nadat je de online vragenlijst hebt gemaakt de analyse gemaakt. In twee coaching gesprekken (ongeveer 2 uur per gesprek) worden de kansen op veerkrachtig succesvol professioneel progressie besproken en worden suggesties gegeven om je gewenste werkgedrag in te zetten.

Kosten € 875 (ongeveer 3x 1,5 uur gesprek)

 

Mogelijk vervolg:

  1. Voor de uitvoering van professionele progressie kan je afspraken maken over coaching voor een gesproken progressie-traject (tegen meerkosten).

  2. Je kan met behulp van beschikbare zelfstudie-modulen op de website je progressie-traject uitwerken.

bottom of page